1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes https://www.army-shop.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Army Shop“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu,
1.2. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą  ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas  Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra gautas.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

  • apmokėjimo sąlygų keitimo;
  • taikytinų teisės aktų pakeitimų.

1.4.  Kaskart užsisakant Prekes, tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija, todėl kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame perskaityti pirkimo-pardavimo taisykles ir įsitikinti, kad Pirkėjas visiškai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus atliekamas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2022.09.15.
1.5. Kiekvieną kartą atlikus Taisyklių pakeitimus, Pardavėjas informuos Pirkėją nurodydamas Taisyklių pakeitimo datą Bendrųjų nuostatų 1.4 punkte.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų , atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) su Pardavėju,  apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas, pageidaudamas atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą prekių keitimo/grąžinimo formą, kurią gauna kartu su prekėmis. Formą taip pat galite rasti čia: Prekių keitimo/grąžinimo forma
Arba Pirkėjas gali pateikti aiškų pranešimą elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,  kuriame būtų aiškiai išdėstytas sprendimas atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie gautą pranešimą.
2.3. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei nebuvo pradelstas Prekės grąžinimui nustatytas terminas (14 kalendorinių dienų).
2.4. Grąžinama prekė turi būti:
- Nedėvėta, nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, be išorinių dėvėjimo ženklų (netaikoma keičiant nekokybišką prekę);
- Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis ir apsauginiuose maišeliuose/įpakavimuose.
- Prekės pakuotė bei išvaizda iš esmės nepasikeitusi;
- Prekė yra pilnos komplektacijos ir nėra sugadinta;
- Prekė supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų ją nuo sugadinimo ją transportuojant.
2.5. Grąžinant prekę būtina pridėti pardavimą įrodantį dokumentą (pirkimo čekis, sąskaita faktūra, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas)).
2.6. Nekeičiamos ir negrąžinamos tinkamos kokybės prekės:
- megzti ar/ir siųti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai
- pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
- mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros mašinos ir įrenginiai
- valtys ir plaukiojantys įrenginiai
- optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai
- laikrodžiai
- ginklai ir šaudmenys
2.7. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus  šios pirkimo-pardavimo sutarties 2.3. ir 2.4. punktuose. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikyta mažesnė kaina, nei kaina, taikyta perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų kainų skirtumui.
2.8. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:

  1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekę/Prekes Pardavėjui;
  2. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

2.9. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
2.10. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti  per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
2.11. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.
2.12. Pirkėjas turi teisę ir  yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.
2.13. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl jo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo. Prašymas gali būti pateikiamas Pardavėjo el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , registruotu paštu arba pateikiant prašymą atvykus į Pardavėjo buveinės vietą. Pardavėjas prieš patenkindamas šį Pirkėjo prašymą gali atlikti Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Pardavėjas gali nurodyti Pirkėjui pateikti jo registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį), kuriuos galėtų palyginti su atitinkamais Pardavėjo turimais Pirkėjo anketiniais duomenimis. Jei Pardavėjo turima informacija nesutaps su Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pardavėjas gali netenkinti Pirkėjo prašymo dėl jo registracijos elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas negarantuoja, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ir kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.
3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės/-ių Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir/ar panaikinti Pirkėjo paskyrą elektroninėje parduotuvėje išanksto Pirkėjo neįspėjęs.
3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.
3.7. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl jo paskyros elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo, turi teisę atlikti Taisyklėse nustatytus Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Pirkėjui sėkmingai atlikus autorizacijos veiksmą Pardavėjas nedelsdamas atlieka Pirkėjo paskyros elektroninėje parduotuvėje sustabdymą ar panaikinimą. Pardavėjas gali netenkinti Pirkėjo prašymo panaikinti jo paskyrą elektroninėje parduotuvėje, jeigu sprendžiami kokie nors ginčai tarp šalių arba atsiranda kita teisinė priežastis (pvz. įstatyminė prievolė, Pardavėjas įpareigojamas atitinkamos teisėsaugos institucijos ir pan.). Tokiais atvejais, iki išnyks aplinkybės trukdančios panaikinti Pirkėjo paskyrą elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas Pirkėjo paskyrą tik sustabdo.

4. Prekių kaina ir apmokėjimas

4.1.  Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
4.2.  Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlytu būdu. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
4.3.  Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti toliau nurodytais būdais : 
- Elektronine bankininkyste. UAB Army Shop, siūlo Jums atsiskaityti naudojantis Paysera elektroninės bankininkystės sistema ir mokėjimą atlikti per šiuos bankus: AB bankas “Swedbank”, AB “SEB bankas”, AB “DnB”, Danske Bankas, AB „Citadele bankas“, AB „Šiaulių bankas“, UAB "Medicinos bankas", AB ‘’Nordea Bank’’. Pirkėjas norėdamas atsiskaityti per savo banką, turi pasirinkti elektroninės bankininkystės mokėjimo būdą. Patvirtinus užsakymą, Pirkėjas bus nukreiptas į Paysera sistemą, kurioje galės pasirinkti norimą banką. Pasirinkęs banką, Pirkėjas turi prie jo prisijungti įprastu būdu. Sistema bus suformavusi mokėjimą už prekes. Atlikus mokėjimą, elektroninės bankininkystės sistema užsidarys ir Pirkėjas bus sugrąžintas į internetinę parduotuvę. Užsakymas nepradedamas vykdyti, kol mokėjimas nėra gautas, užsakymo statusas lieka nepasikeitęs, jis matomas kaip "Laukiama mokėjimo". Jei padarėte pavedimą, tačiau prekių dar negavote ir norite atgauti sumokėtus pinigus, apie tai mus informuokite telefonu 867319291 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Vadybininkas informuos apie tolimesnius veiksmus.
- Per PayPal sistemą. Patvirtinus užsakymą, Pirkėjas automatiškai bus nukreiptas į PayPal sistemą, kurioje galės atlikti mokėjimą. Sistema bus suformavusi mokėjimą už prekes. Atlikus mokėjimą, PayPal sistema užsidarys ir Pirkėjas bus sugrąžintas į internetinę parduotuvę.
- Grynaisiais pinigais arba banko kortele, atsiimant prekes. Apsipirkdami www.army-shop.lt ir pasirinkę pristatymo būdą "Atsiimti prekes parduotuvėje", už jas galite sumokėti grynaisiais pinigais arba banko kortele, atvykę atsiimti užsakytos prekės.
- Mokėti VENIPAK kurjeriui. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, už prekes galite sumokėti grynaisiais pinigais arba banko kortele.
- "Dovanų sala" dovanų čekiu. Už pirkinius galite atsiskaityti "Dovanų salos" dovanų čekiu šiose ARMY SHOP parduotuvėse:
KAUNE: Prekybos miestelis URMAS, Pramonės pr. 16, Vakarinė galerija, 5 salė, 5 vieta  ir ARMY SHOP parduotuvėje, Jurbarko g. 5.
ANYKŠČIŲ R., STAŠKŪNIŠKYJE: ARMY SHOP parduotuvėje, Mokyklos g. 3, Staškūniškis.
4.3.1. Užsakytoms prekėms išrašomos PVM sąskaitas-faktūros.

5. Prekių pristatymas

5.1.  Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos į Omniva paštomatus arba per VENIPAK kurjerių tarnybą.
5.1.1. Pristatymas per VENIPAK kurjerių tarnybą. Standartinis prekių pristatymo mokestis 3.90€ su PVM. Prekių pristatymo su galimybe "Mokėti kurjeriui" kaina 7€ su PVM. Jei pirkinių suma didesnė nei 150€ su PVM, prekių pristatymas visoje Lietuvoje yra nemokamas. Siuntoms, kurios pristatomos į  Kuršių Neriją, taikomas papildomas 40€ su PVM mokestis.
5.1.2. Pristatymas į Omniva paštomatus. Prekių pristatymo mokestis į Omniva paštomatus 3.50€ su PVM. Jei pirkinių suma didesnė nei 150€ su PVM, prekių pristatymas yra nemokamas. Paštomatai veikia 24/7, todėl siuntą galėsite atsiimti Jums patogiu metu.
5.1.3. Prekės/-ių atsiėmimas NEMOKAMAI, parduotuvėje ARMY SHOP, Jurbarko g. 5, Kaune. Darbo laikas: I-V 10:00-18:00; VI 10:00-15:00. VII - nedirbame.
5.2.  Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis ir asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo atsiųstame patvirtintame prekių užsakyme. Prekės, kurias turime sandėlyje, po apmokėjimo išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas Jūsų nurodytu adresu. Prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas. Prekės, kurių sandėlyje neturime, užsakomos pas tiekėjus ir pristatomos per 10-12 darbo dienų. Kai dėl Prekių svorio/tūrio taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, galutinė pristatymo kaina derinama kiekvieną kartą individualiai su Pirkėju. Tokiais atvejais su Pirkėju susisiekia Pardavėjo atstovai. Nesusitarus dėl galutinės pristatymo kainos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą nemokėdamas jokių kompensacijų Pirkėjui.
5.3.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti  Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
5.4.  Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.
5.5.  Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardvėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu)  užpildo Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu išdėsto rastus pažeidimus ir neatitikimus.
5.6.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristaymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.
5.7.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra  tinkamai atliktos.
5.8.  Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Prekes galite grąžinti/pakeisti Jums patogiu būdu::
- ARMY SHOP parduotuvėje, adresu Jurbarko g. 5, Kaune.
- Lietuvos paštu, adresu: ARMY SHOP, Jurbarko g. 5, LT-47183 Kaunas
- Į OMNIVA paštomatą: Kauno PC RIVER MALL paštomatas, Jonavos g. 60, LT-88827 Kaunas. Tel. 867319291
Esant kainų skirtumui:
- Jei keičiama į brangesnę prekę, klientas įsipareigoja padengti kainų skirtumą prekės pristatymo metu grynaisiais arba banko kortele.
- Jei keičiama į pigesnę prekę, UAB "ARMY SHOP" įsipareigoja padengti kainų skirtumą į kliento nurodytą sąskaitą per 14 dienų nuo prekės gavimo.
6.2. Keičiama prekė turi būti:
- Nedėvėta, be išorinių dėvėjimo ženklų (netaikoma keičiant nekokybišką prekę);
- Prekės pakuotė bei išvaizda iš esmės nepasikeitusi;
- Prekė yra pilnos komplektacijos ir nėra sugadinta;
- Prekė supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų ją nuo sugadinimo ją transportuojant.
6.3. Įsigytos dėvėtos prekės yra negrąžinamos ir nekeičiamos kitomis prekėmis.
6.4. Grąžinant nekokybišką prekę, persiuntimo išlaidas padengia pardavėjas. Pinigai bus grąžinami į Jūsų banko sąskaitą per 14 dienų (LR Civilinis kodekso 6.228-11 straipsnio, 2 dalis).
6.5. Grąžinant kokybišką prekę, persiuntimo išlaidas padengia siuntėjas.

8. Prekių garantija

8.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.
8.2.  Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
8.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi  el. parduotuvės bendraisiais kontaktais.
8.4. Grąžinant nekokybišką prekę, persiuntimo išlaidas padengia pardavėjas. Pinigai bus grąžinami į Jūsų banko sąskaitą per 14 dienų (LR Civilinis kodekso 6.228-11 straipsnio, 2 dalis).

9. Laikrodžių garantija ir grąžinimas

9.1. Visiems ARMY SHOP parduotuvėje ir el. parduotuvėje www.army-shop.lt įsigytiems laikrodžiams taikoma 2 metų garantija, skaičiuojant nuo prekės pirkimo (parduotuvėje) ar gavimo (pristatant per kurjerį) dienos, nebent prekės aprašyme yra nurodyta kitaip. Garantija taikoma laikrodžio gamykliniams mechanizmo gedimams.
9.2. Garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais:
- Laikrodžio elementui, apyrankei, stiklui, korpusui ir jo padengimui.
- Laikrodžiui su žymiais korpuso mechaniniais pažeidimais.
- Įprasto nusidėvėjimo atveju ar jeigu dėvint atsirado defektai (pvz., subraižytas stiklas, pasikeitusi odinio, medžiaginio ar guminio dirželio ar grandinėlės spalva ir/arba medžiaga; nusitrynusios paauksuotos ar pasidabruotos vietos).
- Esant bet kokiems laikrodžio pažeidimams dėl netinkamo/neatsargaus naudojimo, dėl netinkamos priežiūros, aplaidumo, nelaimingų atsitikimų (sudaužymo, įlenkimo, sutraiškymo, sudaužyto stiklo ir pan.), dėl netinkamo laikrodžio naudojimo.
- Jei laikrodis buvo taisytas ne garantinio remonto vietoje, jei jis buvo savarankiškai atidarytas (pvz., buvo keičiama baterija, suteiktos kitos paslaugos ar atliktas remontas) arba buvo padaryti kiti gaminio pakeitimai (pvz., trumpinta apyrankė).
9.3. Remiantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro Įsakymu Nr. 217 (Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės) laikrodžiai yra priskiriami prekėms, už kurias pinigai nėra grąžinami. Kokybiška prekė gali būti keičiama tik pardavėjui sutikus. Prekės keičiamos kitomis tik tais atvejais, kai yra akivaizdus gamybos defektas ir jo neįmanoma pašalinti atliekant remontą. Gedimai, kurie įvyko dėl kliento kaltės, naudojimosi taisyklių nesilaikymo arba yra natūrali dėvėjimosi pasekmė, NĖRA gamybos defektas.
9.4. Dėl garantinio remonto atlikimo kreiptis žemiau nurodytu adresu. Jeigu neturite galimybės atvykti, tinkamai supakuotą laikrodį kartu su garantiniu kvitu, prašome atsiųsti toliau nurodytu adresu.

Adresas: UAB ARMY SHOP
Jurbarko g. 5
LT-47183, Kaunas

Taip pat su mumis galite susisiekti:

El. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Direktorius: +370 685 74145
Administracija: 867319291

10. Lojalumo taškai

10.1. Apsipirkdami Army-shop.lt internetinėje parduotuvėje gausite Lojalumo taškus, kurie bus skaičiuojami nuo bendros krepšelio sumos (įskaitant ir siuntimo išlaidas). Lojalumo taškus galėsite panaudoti www.army-shop.lt internetinėje parduotuvėje esančioms prekėms įsigyti.
10.2. Lojalumo programa gali naudotis tik užsiregistravę www.army-shop.lt nariai, atlikę ir apmokėję užsakymą (banko pavedimu, Paysera ar PayPal). Pasirinkus galimybę "Mokėti kurjeriui" lojalumo taškai nėra skiriami. Lojalumo taškus pradėsite kaupti jau nuo pirmojo apsipirkimo mūsų internetinėje parduotuvėje. Turimą Lojalumo taškų kiekį sužinosite prisijungę prie savo vartotojo paskyros > Mano profilis > Laukelis „Jūs turite X lojalumo taškus(-ų)“.
10.3. Lojalumo taškai sudaro 5% nuo bendros prekių krepšelio sumos, įskaitant ir siuntimo išlaidas. 1 Lojalumo taško vertė 0,50€.
10.4. Lojalumo taškais galima atsiskaityti už prekes ir jais apmokėti net iki 50 procentų pirkinių krepšelio vertės.
10.5. Lojalumo taškai į Jūsų sąskaitą pateks tik Jums apmokėjus užsakymą.
10.6. Lojalumo programa taikoma prekėms, įtrauktoms į kitas akcijas.
10.7. Lojalumo taškai skiriami ir įsigyjant prekes su nuolaida.
10.8. Lojalumo Taškų negalima iškeisti į grynuosius pinigus.
10.9. UAB „ARMY SHOP“ pasilieka teisę keisti Lojalumo programos taisykles, apie tai iš anksto nepranešusi. Pranešimas apie sąlygų pakeitimus arba papildymus yra skelbiamas interneto svetainėje www.army-shop.lt.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Visos taisyklės aptartos dokumente „Privatumo politika“.

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir sms žinute užakyme nurodytu telefono numeriu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasėkmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.
13.2. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.
13.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėnje pardutuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Baigamosios nuostatos

14.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14.3. Prašymą/skundą dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage